Publications

(2016)

Türk İşaret Dilinde ne-taşıma. In E. Arık (Ed.), Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları (pp. 275-296). İstanbul: Koç University Press. (with Bahtiyar Makaroğlu)


(2014)

Türk İşaret Dili kullanıcılarında çokdilli görünümler: Proje tanıtımı. In N. Büyükkantarcıoğlu, I. Özyıldırım, E. Yarar, E. Yağlı (Eds.), 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri 2-4 Mayıs 2013, Antalya (pp. 254-262). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları. (with Zeshan, U., Ergenç, E, Makaroğlu, B. & Dikyuva, H.)


(2013)

Wh-movement in Turkish Sign Language. in Engin Arık (Ed.), Current Direcitons in Turkish Sign Language Research (pp. 167-189). Newcastle Upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing. (with Bahtiyar Makaroğlu) abstract

Anti-subject orientation in Turkish. In I. Özyıldırım, N. Büyükkantarcıoğlu, E. Yarar, & E. Alpaslan (Eds.), 40. Yıl Yazıları 1972-2012 (pp. 42-63). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları. (with Özgür Aydın) abstract


(2012)

Deriving A/A’-effects in topic fronting: intervention of focus and binding. Generative Linguistics in Wroclaw No. 2, Joanna Blaszczak, Bozena Rozwadowska, and Wojciech Witkowski (eds.), Current Issues in Generative Linguistics: Syntax, Semantics and Phonology. (with Ángel Jiménez-Fernández) abstract


(2011)

Review of E. E. Taylan and B. Rona (Eds.). Puzzles of Language: Essays in Honour of Karl Zimmer. Mediterranean Language Review 18 (2011), 190-197.

Movement of bare objects in Turkish. Dilbilim Araştırmaları 22(1) (2011/1), 33-49. (with Martina Gracanin-Yüksek) abstract


(2009)

A syntactic account of wh-in-situ in TurkishEssays on Turkish Linguistics: proceedings of the 14th international conference on Turkish linguistics. Ay, S., Aydın, Ö., Ergenç, İ., Gökmen, S., İşsever, S., & Peçenek, D. (Eds.), Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 103-112.

Essays on Turkish linguistics: proceedings of the 14th international conference on Turkish linguistics (6-8 August 2008), Wiesbaden: Harrasowitz Verlag. (edited with: Ay, S., Aydın, Ö., Ergenç, İ., Gökmen, S., Peçenek, D.)


(2008)

EPP-driven scrambling and Turkish. Ambiguity of Morphological and Syntactic Analyses, (ed.) Tokusu Kurebito. Tokyo: Tokyo University of Foreign Studies (Research Institute for Languages of Asia and Africa [ILCAA]) Press. 27-41. abstract

Nesne kaydırımı ve Türkçe [Object shift and Turkish]. XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri. Yeşim Aksan & Mustafa Aksan (eds.). Mersin: Mersin University Press, 98-107. abstract


(2007)

Towards a unified account of clause-initial scrambling in Turkish: a feature analysis. Turkic Languages, 11:1, Wiesbaden: Harrasowitz Verlag, 93-123. abstract


(2006)

On the NSR and focus projection in TurkishAdvances in Turkish Linguistics: proceedings of the 12th international conference on Turkish linguistics. S. Yağcıoğlu & A. Cem Değer (eds.). İzmir: Dokuz Eylül University Press, 421-435. abstract

Türkçede takısız nesne adöbekleri ve çalkalama. [Bare object NPs and scrambling in Turkish]. Dil Dergisi, sayı: 131. Akara: Ankara Üniversitesi Basımevi. 42-56. abstract


(2005)

Dilbilim İncelemeleriAnkara: Doğan Yayıncılık. (edited with İ. Ergenç, S. Gökmen, Ö. Aydın)


(2003)

Information structure in Turkish: the word order-prosody interface. Lingua, 113:11. 1025-1053, Elsevier. abstract

The interaction of negation with focus: ne…ne phrases in TurkishLingua, 113:11. 1089-1117, Elsevier. (with Serkan Şener) abstract

Anlambilim. Felsefe Ansiklopedisi. (der.) Ahmet Cevizci. İstanbul: Etik Yayınevi.

Anlambulanıklığı. Felsefe Ansiklopedisi. (der.) Ahmet Cevizci. İstanbul: Etik Yayınevi.


(2002)

Konu: tanımlanışı, bilgi yapısı ve kimi sorunlar [The definition of topic, information structure and some problems]: . (in) L. Uzun & E. Huber (eds.), Türkçede Bilgi Yapısı ve Bilimsel Metinler. Essen: Verlag Die Balue Eule. 37-54.

Türkçe bilimsel metinlerde konu [‘Topic’ in Turkish scientific texts]. (in) L. Uzun & E. Huber (eds.), Türkçede Bilgi Yapısı ve Bilimsel Metinler. Essen: Verlag Die Balue Eule. 117-130.


(1999)

Dilbilgisinin görünüm düzlemleri: kimi belirlemeler ve Türkiye’deki durum“. Çağdaş Türk Dili Dergisi, Ankara. (with İ. Ergenc, S. Karabağ, S. Şener, L. Uzun)


(1996)

Kullanımsal işlevleri açısından Türkçedeki bağlaçlar. (in) X. Ulusal Dilbilim Kurultayı, İzmir: Ege University Pres. 83-94.

Edinim sürecinde bağdaşıklık. (in) IX. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Bolu: İzzet Baysal Üniversitesi. (with Seda Karabağ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s